Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 182 jobs
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý các hệ thống thông tin nhân sự:
 • Quản lý quyền truy cập các hệ thống thông tin nhân sự.
 • Phản hồi và xử lý các lỗi chương trình với các bên liên quan…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • We are looking for talent to help us building knowledge as an organization brain while serving millions of customers.
 • Let’s come and join ACB!
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Designing, creating, executing the process of ETL (Extract, Transform, Load) to the Data Warehouse system, ensuring on-time & reliable data source providing,…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Leading the development and refinement of project requirements, estimates, plans, schedules and implementations.
 • Including both Waterfall and Agile.
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • The DG coordinator is responsible for supporting the Data and Analytics Department Director to track and dispense all of the information the various department…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Understand company needs to define system specifications.
 • Plan and design the structure of a technology solution.
 • Understanding of strategic IT solutions.
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Use cases and use stories analysis to define test plans and support the delivery architect with test approach definition.
 • Analyze the root cause of the Bugs.
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế/ tài chính/ kế toán/ ngân hàng/ quản trị kinh doanh / CNTT.
 • Phối hợp phòng doanh nghiệp lớn, khối KHDN trong việc thiết kế,…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo tốt công việc vận hành hàng ngày đối với các hệ thống được giao phụ trách.
 • Thường trực giải đáp cho người sử dụng các vấn đề liên quan đến việc sử dụng…
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB) đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm HO - Giám Đốc Sản Phẩm Tín Dụng Cá NhânTop management trong ngành Ngân hàng, Tài…