Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Á Châu Acb jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thực hiện các công việc Thư kí dự án:
  • Tổ chức họp và lập biên bản họp, phân bổ, lưu trữ hồ sơ dự án.
  • Thực hiện công việc dự án khác theo yêu cầu của Giám đốc dự…
» Create your CV - It only takes a few seconds