Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

NHÂN VIÊN THU NGÂN

FAMILYMART VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
  • + Nhân viên bán hàng.
  • + Nhân viên thu ngân.
  • + Nhân viên kho, kiểm kê hàng hoá xuất nhập.
  • + Nhân viên quản lý và vận hành cửa hàng.
  • THANH XUÂN NHƯ MỘT LY TRÀ.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email