Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 22 jobs
Công ty TNHH TM & DV Vũ Tịnh
Cần Thơ
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực Công nghệ thông tin.
 • Giao dịch đối tác mua hàng.
 • Bóc tách khối lượng dự án.
DV BẢO VỆ NGÀY VÀ ĐÊM TẠI CẦN THƠ
Cần Thơ
4.800.000 - VNĐ6.500.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo an ninh cho ngân hàng và khách hàng.
 • Ghi thẻ xe, sắp xếp, giữ xe khách và nhân viên Ngân hàng.
 • Kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu…
Bảo Vệ Nds Cần Thơ
Cần Thơ
 • Đảm bảo an ninh cho ngân hàng và khách hàng.
 • Giám sát an ninh và hỗ trợ xe tiền quỹ ra vào ngân hàng.
 • Ghi thẻ xe, sắp xếp, giữ xe khách và nhân viên Ngân hàng.
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Cần Thơ
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tận dụng nguồn thông tin khách hàng chất lượng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của Prudential.
 • Xây dựng và duy trì quan hệ với ngân hàng.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Cần Thơ
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tận dụng nguồn thông tin khách hàng chất lượng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của Prudential.
 • Xây dựng và duy trì quan hệ với ngân hàng.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Cần Thơ
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Cần Thơ
7.000.000 VNĐ một tháng
 • + Ngân hàng đối tác:
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VŨ TỊNH
Cần Thơ
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực Công nghệ thông tin.
 • Giao dịch đối tác mua hàng.
 • 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm:
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Cần Thơ
7.000.000 VNĐ một tháng
 • + Ngân hàng đối tác:
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Cần Thơ
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh.