Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Bảo Vệ Nds Cần Thơ
Cần Thơ
  • Đảm bảo an ninh cho ngân hàng và khách hàng.
  • Giám sát an ninh và hỗ trợ xe tiền quỹ ra vào ngân hàng.
  • Ghi thẻ xe, sắp xếp, giữ xe khách và nhân viên Ngân hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds