Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 749 jobs
Ðà Nẵng
 • Hành chánh nhân sự Kế toán Ngân hàng General Affair Officer.
 • Book rooms, conference facilities, services, and vehicle dispatch.
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • + Ngân hàng đối tác :
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh…
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • + Ngân hàng đối tác :
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh…
SHB
Ðà Nẵng
 • Thực hiện các nghiệp vụ về giao dịch khách hàng:
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của SHB.
 • Tiếng Anh trình độ C hoặc trình độ tương đương.
Ðà Nẵng
 • Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Ðà Nẵng
 • Thực hiện các công tác nhập liệu, quản lý, truy xuất thông tin dữ liệu theo yêu cầu.
 • Lập báo cáo thống kê nhân sự.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công.
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Ðà Nẵng
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh.
Ðà Nẵng
 • Có kinh nghiệm trên 2 năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
 • Kế toán, kiểm toán, kinh tế, thương mại, tài chính ngân hàng, ngoại ngữ hoặc tương đương.
Ðà Nẵng
 • Giới thiệu, bán chéo các sản phẩm của Ngân hàng.
 • Tư vấn mở, quản lý tài khoản giao dịch của ngân hàng.
 • Trình độ học vấn từ Cao đẳng trở lên, tốt nghiệp các…
Ðà Nẵng
 • Giám đốc KHDN Nhà nước & ĐCTC Phi Ngân hàng Miền Trung GĐNV cấp.
 • Nắm bắt nhu cầu của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng đồng thời tư vấn các sản phẩm…