Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm sóc, phục vụ khách hàng;
 • Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế, thương mại, tài chính ngân hàng, ngoại ngữ.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc tương đương;
 • Phối hợp với Vùng/ Chi nhánh triển khai các chương trình kinh doanh,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu biết sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc tương đương;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cử nhân chính quy trở lên về Tài chính, Ngân hàng, Kiểm toán.
 • Chọn mẫu, thực hiện kiểm tra thực tế khách hàng tín dụng và TSBĐ đối với các khách hàng có dấu…
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với Ngân hàng cá thể.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy…
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, thẩm định giá, tài chính - ngân hàng,...
 • Thực hiện tính toán giá trị tài sản bảo đảm (bất động sản, hàng hóa,…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds