Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 152 jobs
 • Tham gia công tác đào tạo của Ngân hàng tổ chức, hỗ trợ cấp quản lý trực tiếp trong việc đào tạo nhân sự khi được phân công.
 • Hạn Chót Nhận Hồ Sơ.
Hà Nội
 • Hiểu biết sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
 • Phối hợp hỗ trợ khách hàng sau giải ngân và thực hiện công tác kiểm soát sau vay đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch…
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
Hà Nội
 • Chuyên viên Dịch vụ Hỗ trợ khách hàng CNTT ITSupport.
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ người dùng, ưu tiên có kinh nghiệm hỗ trợ…
Hà Nội
 • Hiểu biết sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
 • Phối hợp hỗ trợ khách hàng sau giải ngân và thực hiện công tác kiểm soát sau vay đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch…
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng;
 • Ưu tiên kinh nghiệm tại vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng, Chuyên viên Hỗ…
Hà Nội
 • Sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng thuộc phân khúc/ tiểu phân khúc MSME, SME;
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Hà Nội
 • Am hiểu các nghiệp vụ ngân hàng;
 • Có kinh nghiệm làm kiểm soát tuân thủ, kiểm toán viên hoặc làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng từ 05 năm trở lên.
Hà Nội
 • Đảm bảo tất cả các hoạt động của Trung tâm phù hợp với SLAs, chính sách, quy định nội bộ Ngân hàng/ Khối.
 • Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Ngoại thương…
Hà Nội
 • Tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.
 • Khả năng lập trình với các loại ngôn ngữ như: