Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Hà Nội
  • Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và quản lý các văn bản tờ trình, từ các đơn vị trình TGĐ trước và sau khi chuyển các trợ lý chuyên môn xử lý và được…
Hà Nội
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kinh tế, học viện hành chính quốc gia, tài chính, ngân hàng, hoặc tương đương.
  • Trực tổng đài điện thoại.
» Create your CV - It only takes a few seconds