Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 334 jobs

Giao dịch viên

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +3 locations
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan;
 • Sử dụng thành thạo Word, Excel;

Giao dịch viên - Khối Vận hành

Ngân Hàng Quốc Dân
Hải Phòng
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan;
 • Sử dụng thành thạo Word, Excel;

Giao dịch viên - Chi nhánh Hà Nội

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính, ngân hàng;
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;

Chuyên viên Hậu kiểm chứng từ - Khối Vận hành

Ngân Hàng Quốc Dân
Đồng Nai
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng tối thiểu 06 tháng.

Nhân viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng;
 • Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng phù hợp với sản phẩm dịch vụ…

Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại - Trung tâm Xử lý nợ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thẻ, tín chấp, hết tài sản đảm bảo từ giai đoạn nợ sớm (quá hạn 1 ngày) ;Thực hiện các cuộc gọi điện thoại thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ quá hạn,…

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - Khối Ngân hàng Bán...

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +4 locations
 • Chịu trách nhiệm giới thiệu và tư vấn cho KHCN về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm trong ngành Tài chính ngân hàng, môi giới chứng khoán, bất…

Giám đốc Trung tâm Bán lẻ - Khối Ngân hàng Bán lẻ

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm soát các quy trình giao dịch khách hàng theo quy định của Ngân hàng và Pháp luật Nhà nước;
 • Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt;

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +4 locations
 • Chịu trách nhiệm giới thiệu và tư vấn cho KHCN về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng;
 • Hình thức ưa nhìn.Có kỹ năng bán hàng tốt, khả năng phát triển mạng lưới…

Chuyên viên Pháp chế - Ban Pháp chế tuân thủ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng;
 • Tham gia thẩm định về mặt pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng;