Ngân Hàng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo) Ngân Hàng Nam Á (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 88 jobs
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công tác bán hàng liên quan đến các sản phẩm huy động vốn, dịch vụ khách hàng và bán chéo sản phẩm khác.
 • Từ 30 tuổi trở xuống.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm ngân quỹ.
 • Am hiểu nghiệp vụ của hoạt động Tài chính-Ngân hàng.
 • Từ 30 tuổi trở xuống.
 • Nam cao 1.65m trở lên.
 • Nữ cao 1.56 trở lên.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ ĐVKD triển khai bán hàng.
 • Chuyên viên liên kết đối tác (Mảng Bancassurance) – Phòng Khách hàng Cá nhân.
 • Từ 27 tuổi trở xuống.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị và làm việc trong môi trường ngân hàng chuyên nghiệp.
 • Chuyên viên Bán hàng trực tiếp.
 • Sinh viên năm cuối Đại học, Cao đẳng.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Soạn thảo hoặc thẩm định các quy chế, quy định nội bộ, các loại hợp đờng do Ngân hàng Nam Á ký kết với đối tác.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý khách hàng cá nhân sau bán hàng;
 • Quản lý khách hàng Doanh nghiệp sau bán hàng;
 • Được hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị và làm việc trong môi trường ngân…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Kinh doanh liên ngân hàng.
 • Thực hiện giao dịch tiền gửi/tiền vay trên thị trường liên ngân hàng dựa trên nhu cầu vốn của Ngân hàng Nam Á/nhu cầu…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm của Ngân hàng;
 • Quản lý và chăm sóc khách hàng sau bán hàng;
 • Được hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị và làm việc trong…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng điện tử, hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Điện tử.
 • Từ 30 tuổi trở xuống.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ 30 tuổi trở xuống.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, có cơ hội…