Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 9 of 155 jobs

Chuyên viên Digital Marketing

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Facebook , Youtube , Zalo , Instagram của ngân hàng.
 • Tìm hiểu về thị hiếu, trending của môi trường online, xem Khách hàng thích xem gì, từ đó lên ý tưởng sản…

Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu biết chung về các hoạt động ngân hàng thương mại;
 • Hiểu biết các quy định pháp luật liên quan nghiệp vụ kế toán ngân hàng:
 • Độ tuổi Không yêu cầu.

Chuyên viên Nghiệp vụ Thẻ - Trung tâm Thẻ và Tài chính Vi mô

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan.
 • Tiếp nhận yêu cầu và phối hợp các đơn vị để xử lý yêu…

Chuyên viên Quản lý Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Quản lý Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng.
 • Chính sách về KPIs, Chính sách Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng , các chương trình thi đua nội bộ…

Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi Khách hàng doanh ng...

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuân thủ Nội quy của Ngân hàng Nam Á.
 • Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng (đặc biệt là nhóm khách hàng doanh nghiệp).
 • Các công việc thực hiện.

Chuyên viên phát triển sản phẩm và đối tác số (Sản phẩm)

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, fintech ưu tiên quản lý sản phẩm tài chính, ngân hàng điện tử, dịch vụ ngân hàng hoặc quản lý bán hàng;

Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ – Phòng Quản lý Giao dịch và...

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Marketing, Ngoại thương, CNTT hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro Phi tín dụng (QLRR hoạt động v...

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên trong lĩnh vực CNTT hoặc an ninh thông tin tại các Ngân hàng.
 • Hiểu biết các hệ thống/chương trình/phần mềm trong lĩnh…

Chuyên viên Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ thư...

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế.
 • Từ 35 tuổi trở xuống.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại...

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ các đơn vị tại kênh phân phối trong công tác tiếp thị và khai thác khách hàng TTTM và TTQT nhằm nâng cao hiệu quả và đáp ứng định hướng kinh doanh của…