Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Thực tập sinh 2020

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Được hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị và làm việc trong môi trường ngân hàng chuyên nghiệp.
  • Chuyên viên Bán hàng trực tiếp.
  • Sinh viên năm cuối Đại học, Cao đẳng.

Chuyên viên Business analyst – Ban dự án IFP

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Công nghệ thông tin, hoặc ngành liên quan.
  • Chuyên viên Business analyst – Ban dự án IFP.

Chuyên viên Sản phẩm – Ban dự án IFP

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế.
  • Chuyên viên Sản phẩm – Ban dự án IFP.
  • Môi trường và điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương…
» Create your CV - It only takes a few seconds