Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 6 of 155 jobs

Chuyên viên Kế toán (Bộ phận Tổng hợp)

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu biết chung về các hoạt động ngân hàng thương mại;
 • Hiểu biết các quy định pháp luật liên quan nghiệp vụ kế toán ngân hàng:
 • Chiều cao 1m65 trở lên, Nữ:

Chuyên viên lập trình triển khai ebanking

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp thực hiện các công việc/dự án liên quan đến các hệ thống Ngân hàng điện tử (Viết tắt là NHĐT) bao gồm:
 • Chuyên viên lập trình triển khai ebanking.

Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng Khách hàng cá nhân

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuân thủ Nội quy của Ngân hàng Nam Á.
 • Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng (đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân).
 • Các công việc thực hiện.

Chuyên viên Nghiệp vụ Thẻ - Trung tâm Thẻ và Tài chính Vi mô

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan.
 • Tiếp nhận yêu cầu và phối hợp các đơn vị để xử lý yêu…

Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu biết chung về các hoạt động ngân hàng thương mại;
 • Hiểu biết các quy định pháp luật liên quan nghiệp vụ kế toán ngân hàng:
 • Độ tuổi Không yêu cầu.

Chuyên viên Thanh toán trong nước

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực ngân hàng, thanh toán trong nước.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các khối ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế…

Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Không yêu cầu kinh nghiệm, ngân hàng sẽ đào tạo.
 • Thực hiện cân đối nguồn vốn toàn ngân hàng, đảm bảo an toàn thanh khoản;
 • Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản.

Trưởng Bộ phận Quản lý và phát triển sản phẩm

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuân thủ Nội quy của Ngân hàng Nam Á.
 • Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng (đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân).
 • Các công việc thực hiện.

Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh - Phòng Tài trợ thương...

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ các đơn vị tại kênh phân phối trong công tác tiếp thị và khai thác khách hàng TTTM và TTQT nhằm nâng cao hiệu quả và đáp ứng định hướng kinh doanh của…

Chuyên viên phát triển sản phẩm và đối tác số (Ứng dụng số)

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, fintech ưu tiên quản lý sản phẩm tài chính, ngân hàng điện tử, dịch vụ ngân hàng hoặc quản lý bán hàng.

Chuyên viên Quản lý rủi ro Phi tín dụng (QLRR hoạt động về C...

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực CNTT hoặc an ninh thông tin tại các Ngân hàng.
 • Hiểu biết các hệ thống/chương trình/phần mềm trong lĩnh…

Trưởng phòng cá nhân/doanh nghiệp

Ngân Hàng Nam Á
Tây Ninh
 • Có kiến thức về luật kinh tế và các ngành luật liên quan đến hoạt động của ngân hàng thương mại;
 • Tiếp thị và quản lý khách hàng.
 • Tây Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu.

Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi Khách hàng doanh ng...

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuân thủ Nội quy của Ngân hàng Nam Á.
 • Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng (đặc biệt là nhóm khách hàng doanh nghiệp).
 • Các công việc thực hiện.

Trưởng phòng kinh doanh KHCN, KHDN

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức về luật kinh tế và các ngành luật liên quan đến hoạt động của ngân hàng thương mại;
 • Tiếp thị và quản lý khách hàng.

Chuyên viên phát triển sản phẩm và đối tác số (Sản phẩm)

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, fintech ưu tiên quản lý sản phẩm tài chính, ngân hàng điện tử, dịch vụ ngân hàng hoặc quản lý bán hàng;