Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 5 of 153 jobs

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng Nam Á
Quảng Ninh +4 locations
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, tiếp thị trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng.
 • Quản lý khách hàng sau bán hàng;
 • Từ 35 tuổi trở xuống.

Chuyên viên bộ phận Quản lý Hệ Thống

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm làm việc Ngân hàng là một lợi thế.
 • Chuyên viên bộ phận Quản lý Hệ Thống.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng…

Chuyên viên Xử lý nợ

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng kế hoạch xử lý, thu hồi nợ tồn đọng toàn hệ thống Ngân hàng.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực…

Chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng ISO 9001 cho Ngân hàng Nam Á.
 • Có khả năng đọc, hiểu, phân tích và truyền đạt cho người khác các quy định, quy chế, quy trình của Ngân hàng Nam…

Chuyên viên phát triển thương hiệu

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai và quản lý bộ chuẩn thương hiệu của Ngân hàng Nam Á.
 • Đầu mối tổ chức các sự kiện do Ngân hàng Nam Á tổ chức/tham gia.
 • Quản lý hệ thống biển hiệu.

Trưởng Bộ phận Quản lý và phát triển sản phẩm

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuân thủ Nội quy của Ngân hàng Nam Á.
 • Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng (đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân).
 • Các công việc thực hiện.

Trưởng bộ phận Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ...

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trưởng bộ phận Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế.
 • Từ 35 tuổi trở xuống.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Chuyên viên bán hàng trực tiếp – Trung tâm Bán & Dịch vụ khá...

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, tiếp thị trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng.
 • Quản lý khách hàng sau bán hàng;
 • Tiếp thị và quản lý khách hàng cá nhân;

Chuyên viên IT

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công nghệ thông tin/ tài chính ngân hàng.
 • Có các kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực ngân hàng và vị trí BA là một lợi thế.

Chuyên viên Chính sách và Tuân thủ

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực pháp chế, ngân hàng.
 • Theo dõi, rà soát và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động ngân hàng, đảm bảo…