Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 151 jobs
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý khách hàng cá nhân sau bán hàng;
 • Quản lý khách hàng Doanh nghiệp sau bán hàng;
 • Được hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị và làm việc trong môi trường ngân…
Ngân Hàng Nam Á
Nghệ An
 • Có kiến thức về luật kinh tế và các ngành luật liên quan đến hoạt động của ngân hàng thương mại;
 • Tiếp thị và quản lý khách hàng.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng ISO 9001 cho Ngân hàng Nam Á.
 • Có khả năng đọc, hiểu, phân tích và truyền đạt cho người khác các quy định, quy chế, quy trình của Ngân hàng Nam…
Ngân Hàng Nam Á
Phú Thọ +2 locations
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng.
 • Am hiểu các chế độ kế toán, công tác kế toán ngân hàng và các quy định…
Ngân Hàng Nam Á
An Giang +4 locations
 • Độ tuổi Từ 40 tuổi trở xuống.
 • An Giang, Tiền Giang, Long An, Bạc Liêu, Đồng Tháp.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm của Ngân hàng;
 • Quản lý và chăm sóc khách hàng sau bán hàng;
 • Được hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị và làm việc trong…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Kinh doanh liên ngân hàng.
 • Thực hiện giao dịch tiền gửi/tiền vay trên thị trường liên ngân hàng dựa trên nhu cầu vốn của Ngân hàng Nam Á/nhu cầu…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị và làm việc trong môi trường ngân hàng chuyên nghiệp.
 • Chuyên viên Bán hàng trực tiếp.
 • Sinh viên năm cuối Đại học, Cao đẳng.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên thẩm định khách hàng pháp nhân.
 • Chủ động nghiên cứu và cập nhật kịp thời các quy định của Ngân hàng Nam Á và Pháp luật phục vụ cho công tác được…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên thẩm định khách hàng cá nhân.
 • Chủ động nghiên cứu và cập nhật kịp thời các quy định của Ngân hàng Nam Á và Pháp luật phục vụ cho công tác được phân…