Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 113 jobs

Kiểm soát viên, Giao dịch viên

 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối…

Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên

 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo…

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân, Giao Dịch Viên

 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo…

Tuyển dụng Kiểm soát viên, Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch...

 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo…

Chuyên viên khách hàng tại Trụ sở Chi nhánh và các Phòng gia...

 • Kinh doanh các sản phẩm Ví Việt, thẻ ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng điện tử,….
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;

Chuyên viên khách hàng, Kiểm soát viên

 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo…

Trưởng phòng Khách hàng

 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối…

Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ h...

 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng Cá nhân;
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không…

Tổ trưởng Tổ Khách hàng, Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch v...

 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo…

Khối nguồn vốn - Chuyên viên Phát triển Khách hàng

 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối…