Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Nhân viên vệ sinh

DOJI
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
  • Phục vụ nước uống hàng ngày cho cán bộ quản lý/ lãnh đạo của Công ty;
  • Quét lau sàn nhà, thực hiện công việc vệ sinh tại khu vực được phân công, đảm bảo môi…

PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

DOJI
Hà Nội
  • Nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy theo từng giai đoạn, đáp ứng được nhu cầu cung cấp sản phẩm cho các Đơn vị/Bộ phận và khách hàng theo định kỳ đặt hàng…

TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG new

DOJI
Hà Nội
  • Nghiên cứu thị trường, đánh giá, phân loại khách hàng, xây dựng hệ thống sản phẩm cho từng đối tượng khách hàng và kế hoạch chăm sóc khách hàng hàng năm;

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

DOJI
Hà Nội
  • Quản lý thực hiện đơn hàng của khách hàng.
  • Tìm kiếm khách hàng, phát triển mạng lưới khách hàng trên kênh TMĐT;
  • Toàn thời gian cố định.
  • Gắn bó với Tập đoàn;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email