Ngân Hàng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 75 jobs
SAGOMED
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Tính khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC hàng tháng.
 • Kiểm tra chứng từ và việc ghi sổ kế toán liên quan đến số tiền, định khoản,…
Công Ty Cổ Phần P3t
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000 VNĐ một giờ
 • Lập các phiếu thu, phiếu chi đối chiếu công nợ phải thu phải trả, giao dịch ngân hàng.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN P3T.
THƯƠNG MẠI MZ VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Tham quan nghỉ mát hàng năm,.
 • Chuẩn bị tờ khai thuế hàng quý (Nếu doanh nghiệp của bạn khai thuế VAT hàng quý).
 • Kê khai, kế toán thuế.
 • Lập báo cáo tài chính.
Nhựa Đạt Hòa
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, tài khoản Ngân hàng.
 • Công việc hàng tháng, quý năm:
 • Báo cáo hàng tháng, quý, năm bao gồm:
 • Theo dõi và quản lý công nợ.
Công Ty Luật Tnhh Chính Nghĩa Luật
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000 VNĐ một giờ
 • Nghành nghề khác/ Kế toán/kiểm toán.
 • CÔNG TY LUẬT TNHH CHÍNH NGHĨA LUẬT.
 • CÔNG TY LUẬT TNHH CHÍNH NGHĨA LUẬT (JUSTICE) được thành lập vào đầu năm 2010 với phương…
TooCha Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, thời gian tồn kho thông qua kế toán tổng hợp kho.
 • Theo dõi và quản lý công nợ, giúp nhà quản lý nắm được…
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán.
 • Lập báo cáo hàng quý:
 • Kiểm tra hạch toán chi phí, công nợ của kế toán Tiền mặt và KT Ngân hàng nhập trong phầm mềm.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, phải thu, phải trả, tài sản cố định, doanh thu, chi phí, thuế,….
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất Nhật Bản.
 • Loại công việc Kế toán.
Kỹ Thuật Tân Quảng Hưng
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Theo dõi tài khoản ngân hàng,làm chứng từ Séc,UNC,giao dịch ngân hàng và Cơ quan nhà nước.
 • Làm hồ sơ vay,theo dõi các khoản vay ngân hàng.
Kỹ Thuật và Thiết Bị Y Tế Sài Gòn (SAGOMED .,)
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • + Kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Tính khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC hàng tháng.
 • Kiểm tra chứng từ và việc ghi sổ kế toán liên quan đến số tiền, định khoản,…