Ngân Hàng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Leading việc lập báo cáo tài chính định kỳ, ngân sách hàng năm cho công ty mẹ và hợp nhất toàn bộ tập đoàn.
  • Tìm hiểu hoạt động của khách hàng nhằm mục đích xác…
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thực hiện các thủ tục ngân hàng dịch vụ, tỷ giá, số dư tài khoản, thanh toán.
  • Theo dõi công nợ, phải trả nhà cung cấp qua ngân hàng, lên kế hoạch thanh toán khi…
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
  • Thuế, ngân hàng, đối tác….
  • Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán từ kế toán chi tiết.
  • Hỗ trợ Ban giám đốc.
  • Age From 35 to 45.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
  • Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
  • Khách hàng của HR Strategy là một công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản .

We have removed 17 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds