Ngân Hàng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Am hiểu hoạt động ngân hàng và công tác quản lý rủi ro ngân hàng.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán,…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện hỗ trợ các công việc hành chánh tại Trung Tâm Thẻ.
 • Các công việc theo sự phân công của Trưởng đơn vị.
 • Trao đổi công việc trực tiếp khi phỏng vấn.
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • We are looking for talent to help us building knowledge as an organization brain while serving millions of customers.
 • Let’s come and join ACB!
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các hoạt động thúc đẩy bán theo định hướng và chiến lược của ngân hàng.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A member of Data Lake team, responsible to build, develop and maintain the data pipeline of our strategic Big Data platform, Data Lake serving for management…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức cơ bản về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ khách hàng là 1 lợi thế.
 • Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và phân luồng, hướng dẫn khách hàng đến nơi…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện làm sạch dữ liệu đầu vào.
 • Trích xuất dữ liệu phục vụ báo cáo/thống kê.
 • Định dạng văn bản như hướng dẫn sử dụng, quy định, quy chế.
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Designing, creating, executing the process of ETL (Extract, Transform, Load) to the Data Warehouse system, ensuring on-time & reliable data source providing,…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • You will join a dynamic and fast-paced environment and work with cross-functional teams to design, build and roll-out products that deliver the company’s vision…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công tác phát triển mạng lưới KPP theo kế hoạch được phê duyệt nhằm góp phần hoàn thành chiến lược phát triển mạng lưới & chiến lược phát triển chung…