Ngân Hàng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 97 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, nguyên liệu, hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm.
 • Giám sát quá trình sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng;
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo đủ hàng bán để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở mức tối ưu bằng cách lập kế hoạch, dự báo ngân sách bán hàng hàng tuần, hàng tháng và hàng năm.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên có có kinh nghiệm làm tư vấn trong lĩnh vực Ngân hàng.
 • Thiết lập và duy trì quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính / ngân hàng và cơ quan…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Cập nhật, cải tiến quy chế, quy trình đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn và xây dựng ngân sách đào tạo theo AOP hằng năm.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Leading việc lập báo cáo tài chính định kỳ, ngân sách hàng năm cho công ty mẹ và hợp nhất toàn bộ tập đoàn.
 • Tìm hiểu hoạt động của khách hàng nhằm mục đích xác…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện việc tính lương hàng tháng và phối hợp với bộ phận Tài Chính để đảm bảo chuyển lương cho nhân viên chính xác và đúng thời gian.
 • Quan hệ với nhân viên:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo đủ hàng bán để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở mức tối ưu bằng cách lập kế hoạch, dự báo ngân sách bán hàng hàng tuần, hàng tháng và hàng năm.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm về tài chính, ngân hàng là lợi thế.
 • Giao tiếp tốt, có kinh nghiệm bán hàng và chăm sóc khách hàng.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Bất kỳ - > Mức lương:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng v.v….
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực kinh…