Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 314 jobs
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
250.000 VNĐ một ngày
Easily applyResponsive employer
 • Bán hàng ,sắp xếp hàng lên kệ và vệ sinh quầy hợp lý..
 • Do nhu cầu mở rộng cửa hàng Cần tuyển thêm nhân viên nam nữ bán hàng.
 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
250.000 VNĐ một ngày
Easily applyResponsive employer
 • Bán hàng ,sắp xếp hàng lên kệ và vệ sinh quầy hợp lý..
 • Do nhu cầu mở rộng cửa hàng Cần tuyển thêm nhân viên nam nữ bán hàng.
 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
250.000 VNĐ một ngày
Easily applyResponsive employer
 • + Nhân viên quầy bán hàng, kiểm hàng, sắp xếp hàng.
 • + Nhân viên quầy thu ngân, tính tiền soát hoá đơn.
 • Làm partime ca sinh viên:
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
200.000 - VNĐ250.000 VNĐ một ngày
Easily applyResponsive employer
 • + Bán hàng, tư vấn, sắp xếp hàng hoá lên kệ.
 • + Giữ gìn vệ sinh & dọn dẹp cửa hàng, lau bụi hàng hóa.
 • + Vui vẻ, nhiệt tình với khách hàng.
 • + Từ 18 tuổi trở lên.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
250.000 VNĐ một ngày
Easily applyResponsive employer
 • Bán hàng ,sắp xếp hàng lên kệ và vệ sinh quầy hợp lý..
 • Do nhu cầu mở rộng cửa hàng Cần tuyển thêm nhân viên nam nữ bán hàng.
 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
250.000 VNĐ một ngày
Easily applyResponsive employer
 • Bán hàng ,sắp xếp hàng lên kệ và vệ sinh quầy hợp lý..
 • Do nhu cầu mở rộng cửa hàng Cần tuyển thêm nhân viên nam nữ bán hàng.
 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
250.000 VNĐ một ngày
Easily applyResponsive employer
 • Đứng bán hàng tại quầy.
 • Làm việc giờ hành chính , theo ca / xoay ca.
 • Nam/ nữ từ 18 tuổi trở lên .
 • Nhanh nhẹn , vui vẻ hoà đồng.
 • Không cần kinh nghiệm bằng cấp .
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Bán hàng ,sắp xếp hàng lên kệ và vệ sinh quầy hợp lý..
 • Do nhu cầu mở rộng cửa hàng Cần tuyển thêm nhân viên nam nữ bán hàng.
 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
250.000 VNĐ một ngày
Easily applyResponsive employer
 • Bán hàng ,sắp xếp hàng lên kệ và vệ sinh quầy hợp lý..
 • Do nhu cầu mở rộng cửa hàng Cần tuyển thêm nhân viên nam nữ bán hàng.
 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên.
Cty TNHH Mỹ Phẩm Toàn Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Bán hàng ,sắp xếp hàng lên kệ và vệ sinh quầy hợp lý..
 • Do nhu cầu mở rộng cửa hàng Cần tuyển thêm nhân viên nam nữ bán hàng.
 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên.