Ngân Hàng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 45 jobs
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo thanh toán đúng & đủ số lượng hàng hóa khách hàng mua.
 • Thực hiện hoạt động thanh toán cho khách hàng tại quầy.
 • Hệ thống Siêu thị VinMart Khu vực TP HCM.
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo toàn bộ hàng hóa khách hàng mua phải được ghi nhận qua giao diện bán hàng.
 • Hỗ trợ khách hàng cho hàng hóa vào túi.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thu ngân, Ngân quỹ, 1 năm quản lý đội nhóm.
 • Kiểm soát tiền lẻ quầy trung tâm thu ngân cung cấp tiền lẻ cho các quầy thu…
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo thanh toán đúng & đủ số lượng hàng hóa khách hàng mua.
 • Tạo hình ảnh chuyên nghiệp trước khách hàng.
 • 5 - 7 triệu/ tháng + Thưởng Lễ/ Tết.
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đặt hàng, chuyển hàng giữa các siêu thị, trả hàng nhà cung cấp, điều chỉnh tồn kho thưc hiện trên hệ thống, kiểm kê hàng hóa siêu thị định kỳ.
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo thanh toán đúng & đủ số lượng hàng hóa khách hàng mua.
 • Tạo hình ảnh chuyên nghiệp trước khách hàng.
 • Thời gian làm việc xoay ca 8 tiếng/ ngày ( Ca 1:
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thu ngân, Ngân quỹ, 1 năm quản lý nhóm Thu ngân.
 • Kiểm soát tiền lẻ quầy trung tâm thu ngân cung cấp tiền lẻ cho các…
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo thanh toán đúng & đủ số lượng hàng hóa khách hàng mua.
 • Tạo hình ảnh chuyên nghiệp trước khách hàng.
 • Thời gian làm việc xoay ca 8 tiếng/ ngày ( Ca 1:
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
5.600.000 VNĐ một tháng
 • Đặt hàng, chuyển hàng giữa các siêu thị, trả hàng nhà cung cấp, điều chỉnh tồn kho thưc hiện trên hệ thống, kiểm kê hàng hóa siêu thị định kỳ.
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thu đúng/đủ tiền của khách hàng theo danh sách giao hàng & nộp tiền đơn hàng đã thu cho Thu ngân ngay khi về trạm.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.