Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 3 of 73 jobs

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Long Biên, Gia Lâm...

Hà Nội
 • Hiểu biết sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
 • Phối hợp hỗ trợ khách hàng sau giải ngân và thực hiện công tác kiểm soát sau vay đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch…

Giao dịch viên - Khu vực Long Biên, Gia Lâm (Hà Nội)

Hà Nội
 • Được tham gia các chương trình team building của Ngân Hàng hoặc chi nhánh.
 • Nếu Kết quả làm việc tốt sẽ được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân Hàng…

Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Thực hiện giới thiệu sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng cho khách hàng khi khách hàng đến giao dịch tại quầy của Chi nhánh;
 • Kỹ năng chăm sóc khách hàng xuất sắc;

Trưởng Quỹ - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Phó Giám đốc Vận hành, Giám đốc Chi nhánh, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc…

Trưởng nhóm khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng ưu tiên;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Khách hàng ưu tiên / Giám đốc Chi nhánh,…

Chuyên viên Pháp chế Kiểm soát hệ thống văn bản

Hà Nội
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ tại các ngân hàng, tổ chức tài chính/ tổ chức có quy mô, uy tín tương đương trong lĩnh vực chuyên môn…

Trợ lý Giám đốc Khối

Hà Nội
 • Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm công việc thư ký tại các Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.
 • Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ với quy chế quy trình nội…

Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động của ngân hàng.
 • Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
 • ( đối với tài sản là Bất động sản)/.

Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị

Hà Nội
 • Có kiến thức về tài chính, chứng khoán, ngân hàng, quản trị;
 • Pháp chế, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Thương mại, Đầu tư, Quản lý doanh nghiệp.

Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Công nghệ thẻ

Hà Nội
 • Tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.
 • Khả năng lập trình với các loại ngôn ngữ như: