Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Chuyên viên Hành chính Văn phòng Ban Tổng Giám đốc

Hà Nội
  • Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và quản lý các văn bản tờ trình, từ các đơn vị trình TGĐ trước và sau khi chuyển các trợ lý chuyên môn xử lý và được…
» Create your CV - It only takes a few seconds