Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Hà Nội
  • 4-5 năm kinh nghiệm về quản trị rủi ro ngân hàng;
  • 2-3 năm kinh nghiệm triển khai Basel II tại các ngân hàng;
  • Nghiên cứu các quy định cơ bản của Basel II và các…
Hà Nội
  • Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
  • Ưu tiên các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan…
» Create your CV - It only takes a few seconds