Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 71 jobs
RBOX
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Đảm bảo thanh toán đúng & đủ số lượng hàng hóa khách hàng mua.
 • Tạo hình ảnh chuyên nghiệp trước khách hàng.
 • Chi tiết liên hệ khi phỏng vấn.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện công tác thu ngân :
 • Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng chính xác, nhanh chóng.
 • Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận kế…
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện công tác thu ngân :
 • Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng chính xác, nhanh chóng.
 • Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận kế…
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, coi trọng và trung thực với khách hàng.
 • Thực hiện công tác thu ngân :
 • 4.800.000 + Thưởng ( cá nhân/cửa hàng).

We have removed 67 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds