Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 205 jobs

Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dịch vụ Khách hàng và Kho quỹ...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng tại các Ngân hàng;
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân…

Giao dịch viên - Chi nhánh Hà Nội

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính, ngân hàng;
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;

Chuyên viên Quản lý và Cảnh báo nợ sớm - Khối Ngân hàng Bán...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng;
 • Phối hợp với ĐVKD trong quá trình nhắc nợ, đôn đốc và xử lý thu hồi nợ đối với khách hàng…

Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại - Trung tâm Xử lý nợ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tương đương tại các Ngân hàng, AMC, tổ chức tài chính, công ty thu hồi nợ….
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Khối Ngân hàng...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
 • Lập kế hoạch bán hàng và khai thác khách hàng theo khu vực, địa bàn và phân khúc khách hàng được giao.

Chuyên viên Pháp chế - Ban Pháp chế tuân thủ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng;
 • Tham gia thẩm định về mặt pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng;

Chuyên viên chiến lược – Ban Chiến lược và Phát triển Ngân h...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham mưu cho HĐQT, các Ủy ban thuộc HĐQT về việc tổ chức thực hiện các vấn đề về tái cấu trúc và phát triển ngân hàng NCB giai đoạn 2016 –…

THƯ KÝ - VĂN PHÒNG BAN ĐIỀU HÀNH

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp nội bộ và đối tác;
 • Lưu giữ văn bản tài liệu;

Chuyên viên Phát triển sản phẩm thẻ - Phòng Sản phẩm chính s...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, hoặc các chuyên ngành liên quan;
 • Nghiên cứu thị trường thẻ;
 • Thành thạo tin học văn phòng;

Trưởng bộ phận - Phòng hành chính - Khối Vận hành

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện chức năng hội sở trong công tác Quản lý tài sản toàn hệ thống NCB.
 • Tổ chức quản lý tài sản, công cụ dụng cụ có hệ thống, theo dõi đến cá nhân người sử…