Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs in Củ Chi

Sort by: relevance - date
Page 1 of 59 jobs

GIAO DỊCH VIÊN new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân…

TRỢ LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng cá nhân về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBank:
 • Duy trì chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng…

CHUYÊN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Hướng dẫn khách hàng và thu nhận các hồ sơ liên quan đến nghiệp vụ khách hàng…

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Thực hiện nhập thông tin theo dõi công tác tiếp thị, bán hàng trên hệ thống…

CHUYÊN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NG... new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng (mảng Khách hàng…

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng (mảng Khách…

TRỢ LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng doanh nghiệp về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBank:
 • Duy trì chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách…

THỰC TẬP SINH

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trải nghiệm thực tế môi trường làm việc chuyên nghiệp mảng Nhân sự - Tuyển dụng tại Ngân hàng.
 • Ưu tiên các khối ngành liên quan đến Quản trị Nhân sự, Kinh tế,…

PHÓ PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

PHÓ PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VIP new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 1.Lập kế hoạch chăm sóc KH VIP hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
 • 3.Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan mảng huy động vốn/DVKH tại các ngân hàng.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức và giám sát hoạt động của bộ máy nhân sự trong Phòng Kế toán.
 • Lập kế hoạch công việc chi tiết của Phòng Kế toán (theo mục tiêu chung của Khối) và triển…

CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến thức căn bản về nghiệp vụ định giá tài sản đảm bảo của Ngân hàng.
 • Thẩm định giá, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương…

TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÂN TÍCH TÍN DỤNG new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc tương tự.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành liên quan Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ vị trí kế tóan thanh toán các nghiệp vụ thanh toán ngân hàng.
 • Phụ trách tài khoản Giá vốn hàng bán và Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Get new jobs for this search by email