Create your CV - It only takes a few seconds

Ngành Thủy Sản jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

TRỢ LÍ PHÒNG KINH DOANH

CHUNG GROUP
Huế
4.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tư vấn về việc lựa chọn mẫu mã sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới và giá bán các loại sản phẩm, chính sách chiết khấu thương mại.
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

CHUYÊN VIÊN SALE BẤT ĐỘNG SẢN

CHUNG GROUP
Huế
4.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quan đến giao dịch mua sản phẩm bất động sản.
 • Cập nhật sản phẩm mới lên website.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh…

NHÂN VIÊN MARKETING FACEBOOK

CHUNG GROUP
Huế
4.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quan đến giao dịch mua sản phẩm bất động sản.
 • Cập nhật sản phẩm mới lên website.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh…

NHÂN VIÊN MARKETING

CHUNG GROUP
Huế
4.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quan đến giao dịch mua sản phẩm bất động sản.
 • Cập nhật sản phẩm mới lên website.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh…

TRỢ LÍ PHÒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

CHUNG GROUP
Huế
4.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tư vấn về việc lựa chọn mẫu mã sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới và giá bán các loại sản phẩm, chính sách chiết khấu thương mại.
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

CHUYÊN VIÊN MARKETING

CHUNG GROUP
Huế
4.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quan đến giao dịch mua sản phẩm bất động sản.
 • Cập nhật sản phẩm mới lên website.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh…

TRỢ LÍ PHÓ GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI

CHUNG GROUP
Huế
4.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tư vấn về việc lựa chọn mẫu mã sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới và giá bán các loại sản phẩm, chính sách chiết khấu thương mại.
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

CHUNG GROUP
Huế
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Lô K45 Khu Đông Nam Thủy An, phường An Đông, Tp Huế.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh, thương mại… có tối thiểu1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

CHUNG GROUP
Huế
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Lô K45 Khu Đông Nam Thủy An, phường An Đông, Tp Huế.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh, thương mại… có tối thiểu1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

We have removed 4 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds