Create your CV - It only takes a few seconds

Ngành Thủy Sản jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

Trưởng bộ phận Kỹ thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
Thành phố Hồ Chí Minh
  • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng bộ phận Kỹ thuật trong ngành Kiến trúc,, Xây dựng,, Bất động sản được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn…

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án trong ngành Luật / Pháp lý,, Xây dựng,, Bất động sản được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi Công…

Nhân viên Kỹ thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
Thành phố Hồ Chí Minh
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Kỹ thuật trong ngành Kiến trúc,, Xây dựng,, Bất động sản được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn…

Thư Ký Chủ Tịch HĐQT (Có kiến thức về Xây dựng)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
Thành phố Hồ Chí Minh
  • # Bạn đang xem tin việc làm Thư Ký Chủ Tịch HĐQT (Có kiến thức về Xây dựng) trong ngành Hành chính / Thư ký,, Xây dựng,, Bất động sản được tuyển dụng tại Hồ Chí…

Trưởng phòng Pháp lý dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
Thành phố Hồ Chí Minh
  • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng phòng Pháp lý dự án trong ngành Luật / Pháp lý,, Xây dựng,, Bất động sản được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi Công Ty Cổ Phần…

Trưởng bộ phận Kế toán

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
Thành phố Hồ Chí Minh
  • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng bộ phận Kế toán trong ngành Kế toán / Kiểm toán,, Bất động sản,, Ngành khác được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi Công Ty Cổ…

Chuyên viên Pháp lý doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
Thành phố Hồ Chí Minh
  • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên viên Pháp lý doanh nghiệp trong ngành Kiến trúc,, Xây dựng,, Bất động sản được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi Công Ty Cổ Phần…

Nhân viên Bảo trì (Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
Hà Nội
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Bảo trì (Hà Nội) trong ngành Nhà hàng / Khách sạn,, Xây dựng,, Bất động sản được tuyển dụng tại Hà Nội bởi Công Ty Cổ Phần…

Kế toán viên

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
Thành phố Hồ Chí Minh
  • # Bạn đang xem tin việc làm Kế toán viên trong ngành Kế toán / Kiểm toán,, Bất động sản,, Ngành khác được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi Công Ty Cổ Phần Tập…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email