Create your CV - It only takes a few seconds

Ngành Môi Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

Kiểm soát viên Hỗ trợ Tín dụng

Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.
 • Thực hiện và kiểm soát giải ngân tín dụng, phát hành bảo lãnh tập…

Chuyên viên Quản trị rủi ro vận hành mảng Thẻ

Easily apply
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành Ngân hàng/Tài chính doanh nghiệp/Kinh tế đầu tư/Kế toán/Kiểm toán.

Cộng tác viên

Easily apply
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Tốt nghiệp loai Khá chuyên ngành Ngân hàng/Tài chính doanh nghiệp/Kinh tế đầu tư/Kế toán/Kiểm toán của các trường ĐH KTQD/ĐH…

Chuyên viên/Chuyên viên chính Thanh toán Giao dịch Nguồn vốn

Easily apply
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính ngân hàng, kinh tế, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm

Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về tài chính, ngân hàng, thẩm định giá, kinh doanh bất động sản/chứng khoán.

Chuyên viên chính/cao cấp Thanh toán quốc tế

Easily apply
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thanh toán quốc tế, tài chính ngân hàng.
 • Thực hiện các giao dịch tài trợ thương mại theo quy…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds