Create your CV - It only takes a few seconds

Ngành Môi Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 45 jobs

Giám đốc Phát triển kinh doanh Digital Payments new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với đồng nghiệp là các nhân sự xuất sắc từ nhiều lĩnh vực đa dạng.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính,…

Giám đốc Kinh doanh khu vực

 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngân hàng, tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế.
 • Lập báo cáo định kỳ theo quy định.

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro Vận hà...

 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Hoặc chuyên ngành liên quan.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng / Công nghệ thông tin...

Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp

 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngân hàng, tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế.
 • Khả năng xây dựng mối quan hệ tốt.

Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh Digital Payments new

 • Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với đồng nghiệp là các nhân sự xuất sắc từ nhiều lĩnh vực đa dạng.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính,…

Chuyên viên chính Quản lý tài sản

 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Thương mại, Quản trị hoặc liên quan.
 • Tham gia các dự án của QLTS, nếu có.

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Luật, Tài chính.
 • Thực hiện soạn thảo hồ sơ về Tài sản đảm bảo, hồ sơ về…

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc tương đương.
 • Hợp tác bán chéo sản phẩm.

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc tương đương.
 • Hợp tác bán chéo sản phẩm.

Chuyên viên Tư vấn khách hàng

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tài chính Ngân hàng hoặc Kế toán.
 • Chịu trách nhiệm chính trong các sản phẩm huy động đối…

Get new jobs for this search by email