Create your CV - It only takes a few seconds

Ngành Môi Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm

Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
  • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về tài chính, ngân hàng, thẩm định giá, kinh doanh bất động sản/chứng khoán.

Chuyên viên/Chuyên viên chính Thanh toán Giao dịch Nguồn vốn

Easily apply
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính ngân hàng, kinh tế, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Chuyên viên chính/cao cấp Thanh toán quốc tế

Easily apply
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thanh toán quốc tế, tài chính ngân hàng.
  • Thực hiện các giao dịch tài trợ thương mại theo quy…
» Create your CV - It only takes a few seconds