Ngành Môi Trường jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Full-time (undo) TECOMEN (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 32 jobs
TECOMEN
Kiên Giang
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
 • Phụ trách thị trường khu vực Kiên Giang.
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
TECOMEN
Nghệ An
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
 • Phụ trách thị trường khu vực Nghệ An.
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
TECOMEN
An Giang
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
 • Làm việc tại thị trường khu vực An Giang.
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
TECOMEN
Gia Lai
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
 • Làm việc tại thị trường khu vực Gia Lai.
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
TECOMEN
Ninh Thuận
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
 • Làm việc tại thị trường khu vực Ninh Thuận.
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ…
TECOMEN
Bình Phước
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
 • Phụ trách thị trường khu vực Bình Phước.
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
TECOMEN
Sơn La +14 locations
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
 • Phụ trách thị trường khu vực Sơn La.
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
TECOMEN
Khánh Hòa
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
 • Làm việc tại thị trường khu vực Khánh Hòa.
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
TECOMEN
Đồng Tháp
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
 • Phụ trách thị trường khu vực Đồng Tháp.
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
TECOMEN
Bình Thuận
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
 • Làm việc tại thị trường khu vực Bình Thuận.
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ…