Create your CV - It only takes a few seconds

Ngành Giáo Dục jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs

GIÁO VIÊN DẠY THỂ DỤC TIỂU HỌC

Trường THCS Alpha
Hà Nội
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành thể dục thể thao.
 • Được huấn luyện, đào tạo bởi đội ngũ cố vấn giáo dục nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề.

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (CHỦ NHIỆM)

Trường THCS Alpha
Hà Nội
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy chuyên ngành giáo dục tiểu học, đáp ứng các yêu cầu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học.
 • 2/ Mô tả công việc.

GIÁO VIÊN ĐỊA LÝ

Trường THCS Alpha
Hà Nội
 • Được cống hiến, làm việc hết mình, thỏa sức sáng tạo và được lãnh đạo, tập thể ghi nhận, tôn vinh giá trị đích thực bạn mang lại cho sự nghiệp giáo dục của hệ…

GIÁO VIÊN DẠY ÂM NHẠC KIÊM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CẤP TIỂU HỌC

Trường THCS Alpha
Hà Nội
 • Có triết lý giáo dục và phương trâm sống, mục tiêu công việc rõ ràng.
 • Được huấn luyện, đào tạo bởi đội ngũ cố vấn giáo dục nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết với…

GIÁO VIÊN DẠY MĨ THUẬT TIỂU HỌC

Trường THCS Alpha
Hà Nội
 • Có triết lý giáo dục và phương trâm sống, mục tiêu công việc rõ ràng.
 • Được huấn luyện, đào tạo bởi đội ngũ cố vấn giáo dục nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết với…

01 GIÁO VIÊN LỊCH SỬ & 01 GIÁO VIÊN SINH HỌC

Trường THCS Alpha
Hà Nội
 • Được tham gia các chương trình đào tạo giáo viên theo chương trình đào tạo giáo viên của nhà trường bởi đội ngũ cố vấn giáo dục nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết…

GIÁO VIÊN TÂM LÝ-XUNG KÍCH

Trường THCS Alpha
Hà Nội
 • Được tham gia các chương trình đào tạo giáo viên theo chương trình đào tạo giáo viên của nhà trường bởi đội ngũ cố vấn giáo dục nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết…

GIÁO VIÊN PHÓ CHỦ NHIỆM

Trường THCS Alpha
Hà Nội
 • Được huấn luyện, đào tạo bởi đội ngũ cố vấn giáo dục nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề.
 • Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, tích cực,…

Tuyển dụng giáo viên Ngữ Văn khối THCS

Trường THCS Alpha
Hà Nội
 • Yêu nghề, có triết lý giáo dục và phương châm sống, mục tiêu công việc rõ ràng.
 • Được huấn luyện, đào tạo bởi đội ngũ cố vấn giáo dục nhiều kinh nghiệm, nhiệt…

Tuyển dụng giáo viên thể dục kiêm giám thị trường học

Trường THCS Alpha
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thể dục thể thao.
 • Thực hiện nghị quyết của hội đồng giáo dục về việc quản lí nề nếp học sinh.
 • Dạy môn tennis, võ thuật.

Get new jobs for this search by email