Create your CV - It only takes a few seconds

Ngành Giáo Dục jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 35 jobs

Cán Bộ Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Ðà Nẵng
 • 45 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Cán Bộ Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục trong ngành Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Quản lý chất lượng (QA / QC) được tuyển…

Phó Phòng Đảm Bảo Chất Lượng – Thanh Tra Giáo Dục - Pháp Chế...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Ðà Nẵng
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Quản lý Giáo dục;
 • Đo lường và đánh giá trong giáo dục;
 • Kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực giáo dục, hiểu…

Giảng Viên Ngành Quản Trị Văn Phòng/ Quản Trị Nhân Lực

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Việt Nam
 • Bạn đang xem tin Việc làm Giảng Viên Ngành Quản Trị Văn Phòng/ Quản Trị Nhân Lực - Khoa QTKD trong ngành Thư ký / Hành chánh, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện được…

Giảng Viên Bộ Môn Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên/ Nghiệp Vụ Lữ Hàn...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Giảng Viên Bộ Môn Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên/ Nghiệp Vụ Lữ Hành (Khoa Du Lịch) trong ngành Giáo dục / Đào tạo / Thư viện,…

Trợ Lý Ban Giám Hiệu new

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Ðà Nẵng
 • Bạn đang xem tin Việc làm Trợ Lý Ban Giám Hiệu trong ngành Thư ký / Hành chánh, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện được tuyển dụng tại Đà Nẵng , Quận Hải Châu bởi…

Cán Bộ Tuyển Sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Ðà Nẵng
 • Bạn đang xem tin Việc làm Cán Bộ Tuyển Sinh trong ngành Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Tư vấn, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện được tuyển dụng tại Đà Nẵng ,…

Giảng Viên Ngôn Ngữ Trung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Ðà Nẵng +1 location
 • Bạn đang xem tin Việc làm Giảng Viên Ngôn Ngữ Trung trong ngành Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên dịch / Thông dịch viên được tuyển dụng tại Đà Nẵng ,…

Phó Phòng Tuyển Sinh (Tuyển Gấp)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Ðà Nẵng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Phó Phòng Tuyển Sinh (Tuyển Gấp) trong ngành Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện được tuyển dụng tại…

Giảng Viên Ngôn Ngữ Nhật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Ðà Nẵng
 • Bạn đang xem tin Việc làm Giảng Viên Ngôn Ngữ Nhật – Khoa Ngoại ngữ trong ngành Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên dịch (tiếng Nhật) được tuyển dụng tại…

Cán Bộ Hướng Dẫn Thực Hành Khoa Dược

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Ðà Nẵng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Cán Bộ Hướng Dẫn Thực Hành Khoa Dược trong ngành Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Chăm sóc sức khỏe / Y tế, Dược / Sinh học được tuyển…

Cán Bộ Giáo Vụ Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Việt Nam
 • Bạn đang xem tin Việc làm Cán Bộ Giáo Vụ Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc trong ngành Thư ký / Hành chánh, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện được tuyển dụng tại Đà Nẵng ,…

Giảng Viên Bộ Môn Du Lịch Lữ Hành (Khoa Du Lịch)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Việt Nam
 • Bạn đang xem tin Việc làm Giảng Viên Bộ Môn Du Lịch Lữ Hành (Khoa Du Lịch) trong ngành Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Du lịch được tuyển dụng tại Đà Nẵng , Quận…

Cán Bộ Giáo Vụ Khoa Công Nghệ Ô Tô

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Việt Nam
 • Bạn đang xem tin Việc làm Cán Bộ Giáo Vụ Khoa Công Nghệ Ô Tô trong ngành Thư ký / Hành chánh, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Ô tô được tuyển dụng tại Đà Nẵng ,…

Giảng Viên CN Phần Mềm (Khoa CNTT)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Ðà Nẵng
8.500.000 VNĐ một tháng
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Giảng Viên CN Phần Mềm (Khoa CNTT) trong ngành Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, CNTT - Phần mềm được tuyển dụng tại Đà…

Chuyên Viên Phần Mềm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 45 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Phần Mềm trong ngành Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, CNTT - Phần mềm được tuyển dụng tại Đà Nẵng , Quận Hải…

Get new jobs for this search by email