Nesta jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Full-time (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5 jobs
nesta
Hưng Yên
 • Phòng Nhân Sự Công ty TNHH Nesta.
 • Nắm vững, chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin Pháp luật liên quan tới công tác HCNS.
 • Chính trực, tin cậy cao.
Nesta Hotel
Hà Nội
 • Hỗ trợ trưởng phòng, phó phòng về công tác pháp lý trong công ty;
 • Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch.
 • Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty.
Nesta Hotel
Hà Nội
 • Chịu trách nhiệm Quản lý về hoạt động của bộ phận mình .
 • Đảm bảo các báo cáo theo yêu cầu được hoàn thành đúng và đủ.
 • Đào tạo nhân viên mới.
 • Chế độ đãi ngộ tốt.
Tnhh Nesta
Hà Nội
 • Thiết kế công năng, dựng phối cảnh trên phần mềm thiết kế chuyên dụng hiện đại được Nesta đầu tư, đào tạo.
 • Dòng sản phẩm thiết kế sản xuất:
Nesta Hotel
Hà Nội
 • Thực hiện công việc của nhân viên Sales.
 • Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
 • Trao đổi khi phỏng vấn.
 • Chế độ đãi ngộ tốt.
» Create your CV - It only takes a few seconds