Create your CV - It only takes a few seconds

Navigos Group Intern Thực Tập Sinh Ho Chi Minh 13/04/2020 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Thực Tập Hỗ Trợ Dự Án

Navigos Group Intern - Thực tập sinh Ho Chi Minh 1...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Sinh viên thực tập full time.
  • Hỗ trợ báo cáo, khoá luận thực tập.
  • Cầu nối giữa team và các phòng kế toán, operation,… để thực hiện các văn bản, giấy tờ cho dự…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email