Create your CV - It only takes a few seconds

Navigos Group jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 66 jobs

Internship Project Assistant

Thành phố Hồ Chí Minh
 • NAVIGOS GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Internship Project Assistant trong ngành Dịch vụ khách hàng, Bán hàng, Vận chuyển/Giao nhận…

Receptionist & Administration Officer

Thành phố Hồ Chí Minh
 • NAVIGOS GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • 20 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Receptionist & Administration Officer trong ngành Dịch vụ khách hàng, Hàng không…

Front Desk Associate

Thành phố Hồ Chí Minh
 • NAVIGOS GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • 11 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Front Desk Associate trong ngành Dịch vụ khách hàng, Hàng không/Du lịch, Nhà hàng…

[URGENT - Navigos Group] Talent Acquisition Executive

 • WHAT YOU GET FROM NAVIGOS GROUP**.
 • NAVIGOS GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm [URGENT - Navigos Group] Talent Acquisition…

[HOT - Navigos Group] Recruiter Associate

 • WHAT YOU GET FROM NAVIGOS GROUP**.
 • NAVIGOS GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm [HOT - Navigos Group] Recruiter Associate trong…

Event Marketing Intern

Thành phố Hồ Chí Minh
 • NAVIGOS GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Event Marketing Intern trong ngành Marketing, Truyền hình/Truyền thông/Báo chí,…

Corporate Communication Intern

Thành phố Hồ Chí Minh
 • NAVIGOS GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Corporate Communication Intern trong ngành Mới tốt nghiệp, Nhân sự, Truyền hình/Truyền thông…

Recruitment Consultant

Thành phố Hồ Chí Minh
 • NAVIGOS GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • 21 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Recruitment Consultant trong ngành Tư vấn, Nhân sự, Sản phẩm công nghiệp được…

HR Intern (Recruitment)

Thành phố Hồ Chí Minh
 • NAVIGOS GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • 4 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm HR Intern (Recruitment) trong ngành Hành chánh/Thư ký, Tư vấn, Nhân sự được tuyển…

Legal Assistant

Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Legal documentation compliance of Navigos Group (JSC+BVI):
 • NAVIGOS GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • 5 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Legal Assistant trong…

Customer Experience Intern

Thành phố Hồ Chí Minh
 • NAVIGOS GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Customer Experience Intern trong ngành Hành chánh/Thư ký, Dịch vụ khách hàng, Nhân sự…

Recruiter (Mass)

 • NAVIGOS GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • 4 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Recruiter (Mass) trong ngành Tư vấn, Nhân sự được tuyển dụng tại Hà Nội bởi…

[Navigos Group] B2B Consultant - Minimum 15 Million

 • HOT JOB - OPPORTUNITY IN NAVIGOS GROUP.
 • NAVIGOS GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm [Navigos Group] B2B Consultant - Minimum 15 Million…

Recruitment Consultant (Attractive Salary Package)

 • NAVIGOS GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Recruitment Consultant (Attractive Salary Package) trong ngành Tư vấn, Nhân sự, Bán hàng được…

Sales Intern Fulltime/ Part-Time (Salary + Commision)

Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • NAVIGOS GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • 55 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Sales Intern Fulltime/ Part-Time (Salary + Commision) trong ngành Mới tốt nghiệp…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.