Create your CV - It only takes a few seconds

N Thuận Phong Chi Nhánh Bắc Ninh J&T Express jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ - NINH BÌNH

N THUẬN PHONG - CHI NHÁNH BẮC NINH J&T EXPRESS
Ninh Bình
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Ninh Bình , Thành phố Ninh Bình.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Tuyển dụng nhân viên theo yêu cầu của công ty:
 • Gửi mail thư mời - kết quả,...

QUẢN LÝ KHU VỰC HẢI DƯƠNG

N THUẬN PHONG - CHI NHÁNH BẮC NINH J&T EXPRESS
Hải Dương
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về quản trị đội ngũ nhân viên tại Bưu cục (Điều động, kinh doanh, Tài chính, Giao nhận hàng … …

Nhân Viên Tuyển Dụng

N THUẬN PHONG - CHI NHÁNH BẮC NINH J&T EXPRESS
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Bắc Ninh , Thành phố Bắc Ninh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Nhận yêu cầu tuyển dụng từ các Phòng ban.
 • Đăng tuyển và tìm ứng viên.
 • Quản lý thông tin nhân sự.

QUẢN LÝ BƯU CỤC

N THUẬN PHONG - CHI NHÁNH BẮC NINH J&T EXPRESS
Bắc Ninh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bắc Ninh , Thành phố Bắc Ninh.
 • Tại các bưu cục tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Bình.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng, showroom.

Chuyên Viên Pháp Chế

N THUẬN PHONG - CHI NHÁNH BẮC NINH J&T EXPRESS
Bắc Ninh
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Bắc Ninh , Thành phố Bắc Ninh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Giám định và đảm bảo tính pháp chế của hợp đồng, công văn và các giấy tờ khác trong Công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds