Create your CV - It only takes a few seconds

Năng Lượng Hoàng Nguyên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Thực Tập Sinh LAB-QC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI TOÀN PHÁT
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Kiểm tra, đánh giá chất lượng của các chủng vi khuẩn;
  • Kiểm tra và đánh giá chất lượng của môi trường nuôi cấy.
  • Tiêu chuẩn tuyển dụng thực tập sinh.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email