Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 106 jobs
Tài Chính MB Shinsei
Hà Nội
 • Tiếp nhận thông tin/hồ sơ vay của các Khách hàng đang có nợ xấu tại Mcredit để xử lý.
 • Thực hiện các biện pháp tác nghiệp để thu hồi nợ, theo dõi cho đến khi KH…
Hà Nội
 • Am hiểu hệ thống của Mcredit.
 • Thực hiện các hoạt động hành chính thu hồi nợ (Tạo visit form cho nhân viên thu hồi nợ;
 • Quản lý Biên nhận thu tiền:
Tài Chính MB Shinsei
Khánh Hòa
5.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Gọi điện thoại cho khách hàng nhắc khách hàng thanh toán trước hạn và hướng dẫn khách hàng phương thức thanh toán.
 • Cập nhật kết quả cuộc gọi vào hệ thống.
Hà Nội
 • Thực hiện các công việc được Trưởng phòng giao.
 • Thiết kế các tài liệu đào tạo theo yêu cầu tại từng thời điểm.
 • Giải quyết các công việc theo phạm vi.
Nhà Tuyển Dụng Thấu Minh Phong
Hà Nội
 • Công ty tài chính, Ngân Hàng đôi tác lớn ngân hàng vpbank,mcredit,lotte finance,TPBank, VietCredit, ......
 • Làm Việc Tại trụ sở :
 • Tuyển Giám Đôc Miền ( RSM).
Shinhan Card ( shinhan group )
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Ưu Tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính (FE, Home Credit, OCB, MCredit, Jacc, Mirae asset, ...).
 • Có sẵn Data chất lượng cao.
Tài Chính Shinhan Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Ưu Tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính (FE, Home Credit, OCB, MCredit, Jacc, Mirae asset, ...).
 • Có sẵn Data chất lượng cao.
Hà Nội
 • Thiết kế mô hình khung về phân tích rủi ro, bao gồm cả các biểu mẫu báo cáo, kỹ thuật phân tích danh mục (net-flow analysis, vintage analysis, was-is, co…
Hà Nội
 • Hướng dẫn và triển khai thực hiện các công cụ về hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho đơn vị.
 • Triển khai và bảo đảm các đơn vị thực thi hệ thống quản trị nguồn…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát để nâng cao chất lượng kênh bán hàng.
 • Đảm bảo các hoạt động thuộc kênh bán hàng được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, pháp chế công ty đề ra.