Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 114 jobs
 • Developing credit policies for customers and risk management policies at Mcredit (regulations, procedures, guidelines ...);
 • Hà Nội , Quận Đống Đa Mức lương:
TÀI CHÍNH MB SHINSEI
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Hưởng mọi chế độ nhân viên của Mcredit ( lương, thưởng, tháng 13 theo quy định công ty).
 • Gọi điện thoại cho khách hàng nhắc nhở hạn trả nợ cho nhóm khách hàng…
Hà Nội
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận nhu cầu về dòng tiền của các đơn vị trong toàn bộ hệ thống.
 • Cập nhật trạng thái dòng tiền về ra trên các tài khoản Nostro, cân đối và thực hiện các…
TÀI CHÍNH MB SHINSEI
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BH Sức khỏe cho nhân viên chính thức theo quy định của Mcredit.
 • Xem xét, đánh giá các hồ sơ, chứng từ có nghi vấn gian lận để đưa ra đề xuất kiến nghị cho…
Tài Chính MB Shinsei
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Gọi điện thoại cho khách hàng nhắc khách hàng thanh toán trước hạn và hướng dẫn khách hàng phương thức thanh toán.
 • Cập nhật kết quả cuộc gọi vào hệ thống.
Hà Nội
 • Xem xét, đánh giá các hồ sơ, chứng từ có nghi vấn gian lận để đưa ra đề xuất kiến nghị cho các bộ phận liên quan.
Hà Nội
 • 1.Quản lý công việc của bộ phận kế toán nội bộ bao gồm:
 • Kiểm soát hoạt động chi tiêu của công ty;
 • Kiểm soát hồ sơ thanh toán, mua sắm;
 • Xây dựng văn bản chế độ;
Hà Nội
 • Am hiểu hệ thống của Mcredit.
 • Thực hiện các hoạt động hành chính thu hồi nợ (Tạo visit form cho nhân viên thu hồi nợ;
 • Quản lý Biên nhận thu tiền:
Hà Nội
 • Am hiểu hệ thống của Mcredit.
 • Thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng thu hồi nợ qua điện thoại:
 • Kiểm tra/ đánh giá ghi âm cuộc gọi;
Hà Nội
 • Thực hiện nghiên cứu thị trường, quy định của các tổ chức thẻ trong nước, quốc tế, quy định của NHNN đối với các sản phẩm/dịch vụ thẻ.