Create your CV - It only takes a few seconds

Maxbond jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

nhân viên Chăm sóc khách hàng

MAXBOND
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Thực hiện quy trình chăm sóc khách hàng theo đúng quy định.
  • Chăm sóc khách hàng truyền thống của công ty (theo data) có sẵn.
  • 7000000 - 10000000 USD một tháng.

Nhân Viên chứng từ Xuất nhập Khẩu Bình tân

MAXBOND
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Lên bộ chứng từ contract, invoice, packing list theo từng lô hàng, lên Tờ khai xuất khẩu tại chỗ qua phần mềm ECUSVNACCS.
  • 7000000 - 10000000 USD một tháng.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email