Masan Nutri-science Proconco & Anco jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 49 jobs
MASAN NUTRI-SCIENCE Proconco & Anco
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra định kỳ, giám sát việc bảo hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống tủ mát của Meatdeli trên toàn hệ thống tại khu vực TP Hồ Chí Minh.
 • Khu vực TP Hồ Chí Minh.
MASAN NUTRI-SCIENCE Proconco & Anco
Đồng Nai
 • Phân bổ công việc và giám sát việc thực hiện của nhân viên kiểm soát chất lượng.
 • Đảm bảo đội ngũ nhân viên có năng lực, giao tiếp tốt và làm việc hiệu quả.
CÔNG TY TNHH MASAN NUTRI-SCIENCE (Proconco & Anco)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Check the validity of Recruitment Requests from other departments.
 • Post Job Advertisements in appropriate sources, do research to find suitable candidates.
MASAN NUTRI-SCIENCE Proconco & Anco
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý việc giao nhận, chăm sóc khách hàng/ Manage the delivery and customer service.
 • Kiểm tra kế hoạch vận tải từ 3PLs/ Truck planning checking.
CÔNG TY TNHH MASAN NUTRI-SCIENCE (Proconco & Anco)
Đồng Nai
 • Phân bổ công việc và giám sát việc thực hiện của nhân viên kiểm soát chất lượng.
 • Đảm bảo đội ngũ nhân viên có năng lực, giao tiếp tốt và làm việc hiệu quả.
MASAN NUTRI-SCIENCE Proconco & Anco
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm in ấn và các chương trình truyền thông (Brand Identity, Menu, Brochure, Flyer, Voucher...).
 • Toàn thời gian cố định.
MASAN NUTRI-SCIENCE Proconco & Anco
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát, đôn đốc, kiểm tra tất cả các hoạt động liên quan đến dây chuyền đóng gói để đảm bảo theo đúng quy trình công nghệ, đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ…
MASAN NUTRI-SCIENCE Proconco & Anco
Nghệ An
 • Nhận thông tin kế hoạch nhập hàng từ các bộ phận liên quan trong nhà máy.
 • Kiểm tra ,Đánh giá kết quả,Lưu & gửi mẫu theo quy định.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CÔNG TY TNHH MASAN NUTRI-SCIENCE (Proconco & Anco)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Check the validity of Recruitment Requests from other departments.
 • Post Job Advertisements in appropriate sources, do research to find suitable candidates.
CÔNG TY TNHH MASAN NUTRI-SCIENCE (Proconco & Anco)
Đồng Nai
 • Nhận kế hoạch và kiểm tra kế hoạch vận tải từ 3PLs/ Truck planning checking.
 • Quản lý và theo sát việc giao nhận theo từng đơn hàng/ Manage and track the…