Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 15,838 jobs
Phong Vũ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Have 360 Marketing knowledge (Digital Marketing, PR, Trade Marketing...).
 • Degree in marketing or related field.
 • Creative and strong analytical skills.
Phong Vũ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Planing digital marketing campaigns including:
 • Degree in digital marketing or related field.
 • Implementing, tracking and optimizing digital marketing campaigns…
IT Consultis
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Marketing activities to drive lead generation.
 • Meet funnel marketing objectives by successfully managing multiple demand generation activities — including…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Product Manager- Digital & Mobile Marketing Digital & Mobile Marketing Manager Digital Project Marketing Manager.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • You will have the ability to opt-out by informing vietnamjobs@intel.com or at any time selecting “unsubscribe” found at the bottom of our future marketing…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HỒNG QUÂN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Social media, SEM, SEO, display marketing, digital banner, email marketing, website… theo yêu cầu được giao.
 • Thiết kế, PR, copywriting, event, digital marketing…
UPS VIETNAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • That support current projects and marketing initiatives.
 • The Marketing Strategy Supervisor participates in market research, and product/program management to…
CÔNG TY TNHH SEVEN BRIDGES
Ðà Nẵng
 • Planning, implementing marketing projects and campaigns, creating ideas and creating marketing materials, distributing them on various media and social networks…
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
 • Nắm vững các kiến thức về Content Marketing, đã có kinh nghiệm từ 1-2 năm, ưu tiên Marketing trong lĩnh vực giáo dục.
 • Hỗ trợ công tác khác của phòng Marketing:
TECOMEN
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với bộ phận Marketing trong hoạch định các kế hoạch marketing.
 • Phối hợp với bộ phận Marketing để thống nhất CTKM , tổ chức thực hiện CTKM.