Marketing jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 39 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +2 locations
10.000.000 VNĐ một năm
 • Marketing, ngoại khóa cho học viên của Ocean Edu.
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến tìm hiểu và đăng ký học…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +8 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Marketing, ngoại khóa cho học viên của Ocean Edu.
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến tìm hiểu và đăng ký học…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam +2 locations
20.000.000 VNĐ một năm
 • Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch.
 • Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng về Content Marketing phù hợp với đặc tính thương hiệu và khách hàng mục tiêu.
 • Sử dụng các dịch vụ của hệ thống miễn phí.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Marketing, ngoại khóa cho học viên của Ocean Edu.
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến tìm hiểu và đăng ký học…
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
17.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch.
 • Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển…
Giáo Dục Đại Dương
Quảng Ngãi
17.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch Marketing tháng, quý, năm và thực hiện triển khai theo kế hoạch.
 • Thiết lập kế hoạch tuyển sinh và phát triển kênh tuyển sinh, chương trình tuyển…
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Marketing, ngoại khóa cho học viên của Ocean Edu.
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến tìm hiểu và đăng ký học…
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Marketing, ngoại khóa cho học viên của Ocean Edu.
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến tìm hiểu và đăng ký học…

We have removed 30 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds