Create your CV - It only takes a few seconds

Maison Retail Management International Intern Thực Tập Sinh Ho Chi Minh 18/07/2020 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Thực Tập Nhân Sự

Maison Retail Management International Intern - Th...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thực tập tối thiểu 3 tháng.
  • Phụ cấp thực tập hàng tháng.
  • Hỗ trợ thực hiện các báo cáo C&B.
  • Sinh viên học các ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email